Emoce v marketingu: Jak postavit marketingovou strategii na emocích?

Publikováno 17. 01. 2022
Nástroje, tipy a inspirace Obsahový marketing
Autor: Sabina

Rozhodnutí, která denně děláme, často vycházejí právě z našich pocitů. Emoce jsou naší neodmyslitelnou součástí. I psychologové tvrdí, že nejprve cítíme, až pak uvažujeme. Emoce mají silný vliv na celý náš život. Na jejich základě si vytváříme první dojem, konáme i nakupujeme. A tady se otevírají dveře marketingu.

emocni marketing

Co je emoční marketing?

Emoční marketing používá k tomu, aby lidi zaujal, emoce. Jak vyvoláme emoce? Třeba tím, že řekneme příběh, díky kterému se cílová skupina přirozeně propojí se značkou. Reklamní sdělení se většinou soustředí na jednu základní emoci, kterou může být například štěstí, hněv, strach nebo smutek.

Jak emoční marketing funguje?

Každý produkt nebo služba v nás něco vyvolá - může jít o pocit či o potřebu. Existují tři stupně:

Zájem "Líbí se mi to" - Potřeba "Potřebuju to" - Ztotožnění "To jsem já"

Díky emočnímu marketingu se můžeme dostat až na poslední stupeň a ovlivnit lidské jednání a pocity, které chovají k naší značce.

Lidské pocity a jejich reakce

Reklama může v lidech vyvolat celou škálu pocitů. Mezi ty nejzákladnější patří:

  • Štěstí - pozitivní emoce, která lidi dokáže přesvědčit, aby obsah sdíleli či posílali odkaz přátelům. Emoční marketing postavte na štěstí v případě, že chcete rozšířit dosah značky.
  • Smutek - je sice negativní emoce, avšak v marketingu může být opravdu užitečný. Smutek v nás vzbuzuje empatii a soucit, což vede například k altruismu nebo k dobrovolnictví. Strategii můžete zvolit v případě, že jste nezisková agentura a žádáte o donace nebo dar. Smutek totiž lidi inspiruje k činům a chuti pomáhat.

  • Strach a překvapení - možná máte pochybnosti o tom, zda je skutečně moudré vyvolat v zákaznících strach. Nicméně, strach je přirozený lidský instinkt, a když se nad touto zákeřnou emocí zamyslíme, je všude kolem nás a zažíváme ho pravidelně. Ve světě marketingu strach vzbuzuje v lidech touhu okamžitě jednat. Není pravda ani to, že si zákazníci kvůli strachu asociují se značkou negativní emoce, právě naopak. Studie ukazují, že jsme vůči značkám, které využívají strategii strachu, loajálnější.

  • Hněv - ani hněvu se v marketingu nemusíte vyhýbat. Pokud ho používáte správně, může v zákaznících vyvolat chtěnou reakci. Jestli do kampaně zakomponujete například  příběh o nespravedlnosti, lidé budou pociťovat naléhavou potřebu jednat.

Samozřejmě, předtím, než se pro konkrétní pocit rozhodnete, zvažte, zda je skutečně ten pravý pro vaši marketingovou strategii. Emoční marketing mívá silné odezvy a vy jistě nechcete svou propagací vyvolat v potenciálních zákaznících vlnu nesouhlasu nebo hněvu. Také by neměli mít pocit, že se s jejich emocemi zahráváte a snažíte se je zmanipulovat.


Jak začít s emočním marketingem?

1. Poznejte svou cílovku

Ať už jde o racionální marketing, emoční, o napsání článku na blog, nebo příspěvek na sociální sítě, vždy byste měli vědět, koho oslovujete, jaké má dotyčný člověk zájmy, co potřebuje a jaké řešení mu vy chcete nabídnout.


2. Vyberte si správnou barvu

Při emocích sehrává roli i vybraná barva. V případě, že se snažíte propagovat lásku nebo vášeň, můžete vytvořit vizuál s červenými prvky (např. Coca-Cola). Zelená je barvou přírody, plodnosti a harmonie, žlutá barvou radosti a optimismu, bílá se spojuje s dobrem a čistotou, oranžová se štěstím a kreativitou a černá představuje eleganci, sílu a zlo.


3. Nezapomeňte na příběh

Příběh můžete lidem sdělit prostřednictvím videa, textu či sérií obrázků. Vše se odvíjí pouze od vaší kreativity. I správný vizuál se zajímavým sloganem může vyprávět vlastní příběh.


Jaké typy emočního marketingu známe?

Inspirační marketing

Inspirujte lidi k činům. Sdělte jim, že pokud zdolají překážku, která je na životní cestě čeká, budou na sebe pyšní, budou šťastnější. A právě váš produkt jim může podobný pocit dát. Jak využít inspirační marketing? Můžete říci například motivační příběh, který propojíte s produktem.


Aspirační marketing

Aspirační kampaní můžete motivovat zákazníky, aby následovali své touhy nebo sny. Využití je skutečně široké - můžete jim dát jakýkoliv pocit, po kterém touží. Při aspiračním přístupu je důležité pochopit potřeby, naděje a touhy cílového zákazníka a to, jak v sobě značka odráží jeho osobnost.


Nostalgický marketing

Lidé milují své vzpomínky a rádi se dívají do minulosti. A hlavně, pokud si mohou vzpomínku spojit s pocity štěstí. Nostalgie je skutečně silná emoce, ačkoli není vždy logická. Může vám ale pomoct značku polidštit. A navíc ve světě, který se vyvíjí takovou rychlostí, může být příjemné navštívit prostřednictvím příběhů a pocitů minulost.

Pokud přemýšlíte nad sloganem, grafikou nebo tématem kampaně, a nejste si jisti, jakou cestou se vydat, obraťte se na nás a my vám rádi pomůžeme.


Zpět na výpis článků Sdílet na FB