Case study: Nadupané PPC a SEO pro NaturalProtein

Publikováno 15. 03. 2024
SEO Hi Promotion Search engine marketing
Autor: Michaela

Společnost NaturalProtein se zrodila v roce 2018 z vášně ke sportu a zdravému životnímu stylu a touze najít kvalitní proteinové směsi bez kompromisů. Jejím cílem je přinášet výjimečné a kvalitní produkty na trh.

Obchod s poctivými proteinovými směsi


Na začátku hledali zakladatelé Václav a Tomáš kvalitní alternativu k existujícím proteinovým doplňkům. Po mnoha testech a úpravách složení vytvořili recepty, které zahrnují nejlepší suroviny, jako je slunečnicový lecitin, BIO kakao a pravé mrazem sušené ovoce.

Díky vynikající chuti produktů, vysoké kvalitě a špičkovému zákaznickému servisu si NaturalProtein vydobyl popularitu a přízeň svých zákazníků.

Recenze pro naturalprotein

Naše společná cesta začíná v okamžiku, kdy se NaturalProtein rozhodl posílit on-line přítomnost a maximalizovat tržby v rámci digitálního marketingu…

PPC a SEO: silná dvojka ruku v ruce

Online marketing zahrnuje spoustu oblastí, na kterých je možné pracovat a vždy je výhodné se věnovat více než jedné z nich. S klientem NaturalProtein řešíme od listopadu 2022 SEO a od března 2023 také správu placených kampaní.

Základní stavební kameny pro úspěšnou spolupráci

Většina spoluprací začíná společným zdoláváním počátečních překážek. Problém, na který jsme narazili v tomto případě, byla nesprávná analytika. Hodnoty objednávek zahrnovaly DPH a dopravu, což nám znemožňovalo přesné měření výkonu kampaní v Google Ads a Skliku. Museli jsme provést úpravy v nastavení měření přes Google Tag Manager, abychom získali relevantní data.

Podobný problém se týkal i Google Analytics, který byl v březnu 2023 převeden na novou verzi GA4. Tím bylo zajištěno, že hodnoty pro všechny zdroje byly zaznamenávány bez DPH a dopravy. To nám umožnilo přesněji měřit tržby a počítat zisk objednávek.

Hladové PNO a nasycené tržby v PPC

Nastavení spolupráce mezi PPC specialistou a novým klientem je vždy klíčové pro úspěch v oblasti online reklamy. V tomto konkrétním případě jsme měli to štěstí, že nám klient umožnil flexibilitu nastavení nákladovosti, což bylo pro naši strategii maximalizace tržeb klíčové.

Jinými slovy, domluvili jsme se s klientem na zvýšení PNO, které bude směřovat ke zvýšení počtu objednávek a navýšení tržeb.

Na samém začátku jsme také začali přepracovávat stávající vyhledávací PMax a PLA kampaně v Google Ads a zjednodušili jsme jejich strukturu. Stejně tak jsme přepracovali téměř všechny typy kampaní v Skliku. To nám umožnilo lépe kontrolovat rozpočty a výkony kampaní.

Slovníček pojmů 💡

PMax neboli „Performance Max“ je speciální typ kampaně, která dokáže zobrazovat reklamy napříč všemi platformami Google. Tyto kampaně proto mají velký potenciál dosahovat vynikajícího výkonu.

PLA neboli „Product Listing Ads“ je produktová kampaň v Google Ads. Tyto inzeráty obsahují obrázky produktů, cenu a název a zobrazují se v rámci výsledků vyhledávání na Google a sekci Nákupy.


První výsledky začaly přicházet již během prvního měsíce spolupráce. Obraty klienta v porovnání s předchozím rokem začaly růst. Z přiložených grafů je patrné, jak rostly tržby u jednotlivých kanálů (Google Ads a Sklik) v meziročním srovnání.

Srovnání průměrného PNO za stejné období

Srovnání průměrného PNO za stejné období v roce 2022 a v roce 2023

Hodnota konverzí za stejné období

Hodnota konverzí za stejné období v roce 2022 a v roce 2023

Přes řízené zvýšení nákladovosti se nám daří dosahovat cíle zvýšení celkového objemu tržeb a zároveň udržovat pozitivní poměr vůči PNO. U obou kanálů (Google Ads i Sklik) jsme zaznamenali průměrný nárůst tržeb na dvojnásobek (2,1x) zatímco průměrný nárůst PNO je menší (1,7x).

Díky postupné práci a průběžné optimalizaci kampaní se nám během posledních 3 měsíců sledovaného období podařilo tento poměr ještě vylepšit - nárůst tržeb je téměř 2,5krát vyšší oproti tomu PNO vzrostlo pouze na 1,5 násobek původní hodnoty.

Víte, kolik můžete investovat? 💡

Pro úspěšnou PPC reklamu je klíčové správně určit, kolik jste ochotni investovat (nákladovost) a umožnit jí tak maximalizovat potenciál pro generování tržeb.

Stanovte si jasné cíle, monitorujte výkonnost, optimalizujte kampaně a nebojte se investovat více, pokud to přinese zisk. Důležité je také udržet kvalitní a relevantní obsah a sledovat konkurenci.


Celkově vzato, možnost flexibilního nastavení nákladovosti a úpravy struktury kampaní nám umožnily dosáhnout maximálních výnosů a zvýšení celkového podílu značky na trhu s doplňky stravy. Postupně se nám také daří snižovat nákladovost a zvyšovat tak ziskovost objednávek.

Vydatná porce SEO

Po úvodní analýze výchozího stavu jsme se v první řadě zaměřili na opravu nejproblematičtějších on-page chyb. Ty měly dopad na správné indexování webu, co nejlepší pochopení webu vyhledávači i uživateli, a to se zaměřením na nejlepší poměr cena výkon.

Vytipovali jsme 596 klíčových slov, které jsou pro klienta nejzásadnější. Souběžně s opravami on-page faktorů jsme zahájili práci na tvorbě trvalého kvalitního odkazového profilu, který do té doby provázela velká nestabilita.

Díky těmto souběžně probíhajícím pracím jsme rychle začali dosahovat výsledků.

On-page a off-page faktory 💡

Opravy chyb na stránce, v kombinaci s optimalizací klíčových slov a kvalitním odkazovým profilem, mohou výrazně zlepšit viditelnost a výkonnost webové stránky na internetu.

Strategický přístup k těmto aspektům a rychlé dosahování výsledků jsou rozhodující pro úspěch online marketingové strategie.


Ať čísla řeknou to nejdůležitější

Od začátku spolupráce došlo k významnému růstu organické návštěvnosti. Následující data vycházejí ze srovnání období 1.11.2022 - 31.7.2023 se stejným obdobím předcházejícího roku.

  • Zvýšení počtu uživatelů o 123,99 %
  • Zvýšení počtu návštěv o 96,45 %
  • Zvýšení tržeb o 60,41 %


Srovnání organické návštěvnosti ve sledovaném období

Srovnání organické návštěvnosti ve sledovaném období

Pozitivní výsledky ve zlepšování pozic vybraných klíčových slov se bezprostředně promítají do zvyšování návštěvnosti a tržeb. Ty jsou jasně patrné z vývoje klíčových slov, kde lepší pozice zabírají výrazně větší část koláče (graf vpravo) něž původně (graf vlevo).

Srovnání organické návštěvnosti ve sledovaném období

Vývoj rozložení pozic klíčových slov na Google a Seznam.cz

Dalším z ukazatelů úspěšného vývoje je nástroj Market dominator pro Google, který ukazuje vývoj teoretických prokliků uživatelů díky vyšším pozicím klíčových slov. Na grafu níže je vidět konstantní růst.

Srovnání organické návštěvnosti ve sledovaném období

Růst hodnot teoretických prokliků podle nástroje Market dominator


Chcete i Vy takové výsledky v on-line marketingu? Ozvěte se nám...

Chci skvělé kampaně


Spolupráce s vysokým obsahem radosti

Celkově lze konstatovat, že strategie maximalizace tržeb přinesla pozoruhodné výsledky, a to nejen v oblasti placené reklamy, ale i v organickém vyhledávání. Precizní správa PPC kampaní, přesné měření a dobře cílené SEO aktivity vedly k významnému nárůstu tržeb klienta.

💰 213 %
Celkový nárůst tržeb

💻 193 %
Navýšení organické návštěvnosti


Nebyli jsme na to ale sami… Bez chutných produktů, které zákazníci milují a neutuchajícího zápalu Václava a Tomáše posouvat NaturalProtein neustále kupředu bychom to nedokázali. Děkujeme! Společně jsme dosáhli úspěchu a těšíme se na další spolupráci.

Zpět na výpis článků Sdílet na FB