Case study: Vylepšili jsme SEO pro značku Andrie a dostali 66 % klíčových slov na první stranu ve vyhledávačích

Publikováno 18. 01. 2022
Hi Promotion Search engine marketing
Autor: Lukáš

Jak zvýšit pozice klíčových slov u klienta a dostat je na první stranu v Googlu a na Seznamu? Spolu s klientem Andrie se nám podařilo využít algoritmy v náš prospěch a splnit slíbený cíl.

Kdo je náš klient?

Značka Andrie se zaměřuje na prodej dámského a pánského spodního prádla. V jejím portfoliu najdete kousky různých střihů vyrobených převážně z přírodních materiálů - bavlny a bambusu, které lidská pokožka snáší nejlépe. Spodní prádlo Andrie zajímá zejména cílovou skupinu, která si potrpí na kvalitu a komfort.

klient prodávající spodní prádlo

Na výsledky si musíte počkat

SEO neboli Search Engine Optimization je dlouhodobá záležitost. Při uzavírání spolupráce je proto nutné počítat s tím, že výsledky se neprojeví okamžitě. Proč? Vše závisí na Google algoritmu. Změny na webu se proto mohou projevit za několik minut, pár dní, ale také až za několik měsíců.

Google hodnotí mnoho faktorů, na základě kterých vás buď ve vyhledávání upredností, nebo ne. Mezi základní faktory patří například autoritativnost a důvěryhodnost webu. Obecně jsou autoritativnější a důvěryhodnější starší weby. Nicméně, stáří webu není jediným aspektem, stabilní pozici ve vyhledávači web získá díky tomu, že si autoritativnost buduje.

Úspěch není jednoznačný ani přímočarý, jde o složitější cestu, která je spíše klikatá. SEO technik a strategií je hned několik a to, co funguje u jednoho klienta, vůbec nemusí fungovat u jiného. Proto je důležité rozložit rizika, určit si měřitelné a dosažitelné cíle a strategii přizpůsobovat neustálým novinkám v algoritmech vyhledávačů.

Dohodli jsme se na společném cíli

S klientem Andrie jsme si na začátku spolupráce určili společný cíl. Vytyčení cíle předcházela důkladná analýza webových stránek, vypíchnutí chyb a navržení možných řešení. Vše tak, aby bylo možné aplikovat efektivní SEO metody, díky kterým se nám podaří cíl naplnit.

Na základě analýzy bylo vybráno 44 klíčových slov. Naším hlavním cílem bylo zlepšit pozice těchto slov a zvýšit návštěvnost webu mimo vánoční období. Vánoce jsou totiž známé vysokou návštěvností i prodejem, a proto by výsledky mohly zkreslovat. Dílčím cílem bylo sledování dalších 407 klíčových slov.

Vstupní analýza: Upravili jsme web

Při vstupní analýze se řeší převážně on-page a off-page faktory. On-page faktory jsou v podstatě faktory přímo navázané na obsah a kód stránky. Jejich náprava ovlivňuje umístění webu ve výsledcích vyhledávání.

Mezi základní faktory na stránce patří

  • úprava titulků stránky, které mohou mít vliv na míru prokliku ve výsledcích vyhledávání,
  • úprava nadpisů všech úrovní tak, aby motivovala uživatele k akci
  • optimalizace obrázků, která zahrnuje změnu jejich názvu, alternativního textu, ale také úpravu velikosti
  • úpravy URL adres tak, aby obsahovaly klíčová slova
  • úpravy Meta popisků, které se zobrazují ve výsledcích vyhledávání pod titulkem

Kromě základních faktorů on-page SEO řeší také kvalitu kódu, a tedy jeho strukturu, bezchybnost, neplatné odkazy či celkovou přístupnost webu. V neposlední řadě je také hodnocen samotný obsah a jeho kvalita.

Druhou část SEO analýzy tvoří off-page faktory. Ty se nenacházejí přímo na stránce, přispívají však k ohodnocení stránky. Mezi hlavní faktory mimo stránky patří zpětné odkazy. Zde se hodnotí kvantita, ale také kvalita stránek, na nichž jsou odkazy umístěny. Odkazy musí být relevantní a odkazující web příbuzný. Samozřejmě, skutečnou hodnotu odkazu ovlivňují kromě zmíněných bodů desítky dalších faktorů jako web odkazu, počet odkazů na stránce a podobně.

Kromě externích odkazů je SEO audit zaměřen i na hodnocení interních odkazů. Obsah na webu musí být interně prolinkován. To se týká článků, ale také produktových stránek, přiložených dokumentů a homepage stránky.

V rámci vstupní analýzy byly všechny on-page faktory opraveny. Řešily se také vyhledávané fráze, sémantika a další on-page nastavení.

Pomocí Google Search Console jsme odstranili chyby na stránce a nastavili správnou indexaci.

Následně se začalo pracovat na tvorbě kvalitního odkazového profilu - tedy budování externích odkazů vedoucích na webové stránky Andrie.

Analýza klíčových slov: Co všechno je nutné zhodnotit při klíčových slovech

Klíčová slova jsou v podstatě slova nebo fráze, které lidé vyhledávají. Volba vhodných klíčových slov je proto jednou z nejdůležitějších částí optimalizace webu. Musí jí předcházet podrobná analýza.

klíčová slova na první straně

Pomocí vhodného nástroje zjišťujeme, jak často jsou daná klíčová slova hledaná v průměru za poslední rok. Na základě objemu hledanosti umíme zvolit ty nejrelevantnější klíčová slova a fráze, které pak dostáváme ve vyhledávání na co nejvyšší příčky.

Samozřejmě, kromě objemu hledanosti se musíme soustředit i na faktor konkurenčnosti. Pokud jsou totiž klíčová slova příliš konkurenční, může se stát, že se nám je nepodaří "vyhrát". Proto je nutné oba zmíněné faktory propojit a najít slova, která mají co nejvyšší míru hledanosti a zároveň co nejnižší konkurenčnost.

Kromě analytických vědomostí musíme také znát svou cílovou skupinu. Jaké jsou její potřeby? Co vyhledává? Stanou se z lidí, kteří se na webovou stránku prokliknou, naši zákazníci?

Některá klíčová slova mohou na první pohled souviset s byznysem klienta, v závěru se však ukážou jako nerelevantní. Může jít o vyhledávací fráze, které jsou příliš obecné a my víme, že zákazník, který vyhledává produkty pod tímto slovem, nebude spokojený, protože ve skutečnosti hledá něco jiného.


Na základě analýzy byla vybrána klíčová slova, která odkazují na nabízený sortiment. Slova se prioritně zaměřují na produkty s vysokou ziskovostí. Při analýze byla uvažována i konkurence.

Jaké byly naše výsledky?

Výsledky pocházejí ze sledovaného období, které trvalo 21 měsíců (od října 2016 do června 2018)

vývoj organické návštěvnosti

meziroční srovnání organické návštěvnosti

Podařilo se nám

  • zvýšit počet návštěv na webu až o 35 %

  • dostat až 66.67 % klíčových slov na první stranu ve vyhledávačích

  • web Andrie se na první straně vyhledávání zobrazuje až na 271 klíčových slov

  • výrazně jsme vylepšili hodnocení webu

Chcete být více vidět ve výsledcích vyhledávačů? Chci lepší SEO

Služba bez konce: Pokračujeme dále

SEO je rapidně měnící se služba. To, co fungovalo před pěti lety, a vlastně i před rokem, v současnosti funguje jinak. Proto se neustále přizpůsobujeme měnícím se výsledkům a provádíme další optimalizace tak, aby se stávající situace klienta neustále zlepšovala. Z dlouhodobého hlediska se soustředíme zejména na off-page faktory a tvorbu kvalitního a trvalého odkazového profilu. Klientovi Andrie posíláme pravidelné reporty, kde vidí naše výsledky.

I vy se chcete zobrazovat na vyšších pozicích ve vyhledávání? Kontaktujte nás.


Zpět na výpis článků Sdílet na FB