Case study: Vylepšili jsme SEO pro značku Andrie a dostali 66 % klíčových slov na první stranu ve vyhledávačích

Publikováno 18. 01. 2022
Hi Promotion Search engine marketing
Autor: Lukáš

Jak zvýšit pozice klíčových slov u klienta a dostat je na první stranu v Googlu a na Seznamu? Spolu s klientem Andrie se nám podařilo využít algoritmy v náš prospěch a splnit slíbený cíl.

Kdo je náš klient?

Značka Andrie se zaměřuje na prodej dámského a pánského spodního prádla. V jejím portfoliu najdete kousky různých střihů vyrobených převážně z přírodních materiálů - bavlny a bambusu, které lidská pokožka snáší nejlépe. Spodní prádlo Andrie zajímá zejména cílovou skupinu, která si potrpí na kvalitu a komfort.

klient prodávající spodní prádlo

Na výsledky si musíte počkat

SEO neboli Search Engine Optimization je dlouhodobá záležitost. Při uzavírání spolupráce je proto nutné počítat s tím, že výsledky se neprojeví okamžitě. Proč? Vše závisí na Google algoritmu. Změny na webu se proto mohou projevit za několik minut, pár dní, ale také až za několik měsíců.

Google hodnotí mnoho faktorů, na základě kterých vás buď ve vyhledávání upredností, nebo ne. Mezi základní faktory patří například autoritativnost a důvěryhodnost webu. Obecně jsou autoritativnější a důvěryhodnější starší weby. Nicméně, stáří webu není jediným aspektem, stabilní pozici ve vyhledávači web získá díky tomu, že si autoritativnost buduje.

Úspěch není jednoznačný ani přímočarý, jde o složitější cestu, která je spíše klikatá. SEO technik a strategií je hned několik a to, co funguje u jednoho klienta, vůbec nemusí fungovat u jiného. Proto je důležité rozložit rizika, určit si měřitelné a dosažitelné cíle a strategii přizpůsobovat neustálým novinkám v algoritmech vyhledávačů.


Máme společný cíl

S klientem Andrie jsme si na začátku spolupráce určili společný cíl. Vytyčení cíle předcházela důkladná analýza webových stránek, vypíchnutí chyb a navržení možných řešení. Vše tak, aby bylo možné aplikovat efektivní SEO metody, díky kterým se nám podaří cíl naplnit.

Na základě analýzy bylo vybráno 44 klíčových slov. Naším hlavním cílem bylo zlepšit pozice těchto slov a zvýšit návštěvnost webu mimo vánoční období. Vánoce jsou totiž známé vysokou návštěvností i prodejem, a proto by výsledky mohly zkreslovat. Dílčím cílem bylo sledování dalších 407 klíčových slov.


Vstupní analýza a nutné úpravy webu

Při vstupní analýze se řeší převážně on-page a off-page faktory. On-page faktory jsou v podstatě faktory přímo navázané na obsah a kód stránky. Jejich náprava ovlivňuje umístění webu ve výsledcích vyhledávání.Mezi základní faktory na stránce patří

  • úprava titulků stránky, které mohou mít vliv na míru prokliku ve výsledcích vyhledávání,
  • úprava nadpisů všech úrovní tak, aby motivovala uživatele k akci
  • optimalizace obrázků, která zahrnuje změnu jejich názvu, alternativního textu, ale také úpravu velikosti
  • úpravy URL adres tak, aby obsahovaly klíčová slova
  • úpravy Meta popisků, které se zobrazují ve výsledcích vyhledávání pod titulkem


Kromě základních faktorů on-page SEO řeší takékvalitu kódu, a tedy jeho strukturu, bezchybnost, neplatné odkazy či celkovou přístupnost webu. V neposlední řadě je také hodnocen samotný obsah a jeho kvalita.Druhou část SEO analýzy tvoří off-page faktory. Ty se nenacházejí přímo na stránce, přispívají však k ohodnocení stránky. Mezi hlavní faktory mimo stránky patří zpětné odkazy. Zde se hodnotí kvantita, ale také kvalita stránek, na nichž jsou odkazy umístěny. Odkazy musí být relevantní a odkazující web příbuzný. Samozřejmě, skutečnou hodnotu odkazu ovlivňují kromě zmíněných bodů desítky dalších faktorů jako web odkazu, počet odkazů na stránce a podobně.

Kromě externích odkazů je SEO audit zaměřen i na hodnocení interních odkazů. Obsah na webu musí být interně prolinkován. To se týká článků, ale také produktových stránek, přiložených dokumentů a homepage stránky.

V rámci vstupní analýzy byly všechny on-page faktory opraveny. Řešily se také vyhledávané fráze, sémantika a další on-page nastavení.

Pomocí Google Search Console jsme odstranili chyby na stránce a nastavili správnou indexaci.

Následně se začalo pracovat na tvorbě kvalitního odkazového profilu - tedy budování externích odkazů vedoucích na webové stránky Andrie.


Analýza klíčových slov: Co všechno je nutné zhodnotit při klíčových slovech

Klíčová slova jsou v podstatě slova nebo fráze, které lidé vyhledávají. Volba vhodných klíčových slov je proto jednou z nejdůležitějších částí optimalizace webu. Musí jí předcházet podrobná analýza.

Pomocí vhodného nástroje zjišťujeme, jak často jsou daná klíčová slova hledaná v průměru za poslední rok. Na základě objemu hledanosti umíme zvolit ty nejrelevantnější klíčová slova a fráze, které pak dostáváme ve vyhledávání na co nejvyšší příčky.


Počet klíčových slov na první straně do poloviny roku 2018

Počet klíčových slov na první straně (do Q2 2018 včetně)

Nárůst návštěvnosti do poloviny roku 2018

Nárůst návštěvnosti (do Q2 2018 včetně)
Samozřejmě, kromě objemu hledanosti se musíme soustředit i na faktor konkurenčnosti. Pokud jsou totiž klíčová slova příliš konkurenční, může se stát, že se nám je nepodaří "vyhrát". Proto je nutné oba zmíněné faktory propojit a najít slova, která mají co nejvyšší míru hledanosti a zároveň co nejnižší konkurenčnost.

Víte na koho cílíte? 💡

Kromě analytických vědomostí musíme také znát svou cílovou skupinu. Jaké jsou její potřeby? Co vyhledává? Stanou se z lidí, kteří se na webovou stránku prokliknou, naši zákazníci?

Některá klíčová slova mohou na první pohled souviset s byznysem klienta, v závěru se však ukážou jako nerelevantní. Může jít o vyhledávací fráze, které jsou příliš obecné a my víme, že zákazník, který vyhledává produkty pod tímto slovem, nebude spokojený, protože ve skutečnosti hledá něco jiného.


Na základě analýzy byla vybrána klíčová slova, která odkazují na nabízený sortiment. Slova se prioritně zaměřují na produkty s vysokou ziskovostí. Při analýze byla uvažována i konkurence.


Jaké máme výsledky?

Čísla ze sledovaného období let 2017 až 2021 krásně demonstrují výsledky v podobě pravidelných nárůstů organické návštěvnosti. Pozitivně se zde projevuje soustavná a dlouhodobá práce související s optimalizací stránek a její celkový přínos pro klienta Andrie.


Meziroční vývoj organické návštěvnosti webu Andrie

Vývoj návštěvnosti běhěm let 2017-2021

Srovnání návštevnosti měsíců

Srovnání návštěvnosti jednotlivých měsíců během let 2017-2021Po celou dobu jsme pracovali na zlepšení výsledků a to jak v oblasti klíčových slov, tak i v oblasti návštěvnosti. Zaměřili jsme se na optimalizaci hlavních nadpisů, titulků a rozšíření obsahových textů na webu.

Během let 2020 a 2021 se nám podařilo zvýšit organickou návštěvnost o dalších 39 % a nárůst tržeb z organické návštěvnosti vzrostl až o 82 %. U těchto hodnot je vhodné poznamenat, že tento nárůst je porovnáván s předchozími roky 2017 až 2019, které již také vykazovali nárůst a tedy celkový výsledek ukazuje skvělý kontinuální růst během celé doby spolupráce.


Nárůst obratu během let 2020-2021

Nárůst obratu (2020-2021)

Nárůst organické návštěvnosti v letech 2020-2021

Nárůst organické návštěvnosti (2020-2021)
Podařilo se nám

  • zvýšit počet návštěv na webu až o 35 % (2017-2019) a následně o dalších 39 % (2020-2021)

  • dostat až 66.67 % klíčových slov na první stranu ve vyhledávačíc (stav k červnu 2018)

  • web Andrie se na první straně vyhledávání zobrazuje až na 271 klíčových slov

  • výrazně jsme vylepšili hodnocení webu


Collabim certifikace Chcete být vidět ve výsledcích vyhledávačů? Ozvěte se nám.

Chci lepší SEO

Práce nekončí: Jedeme dál!

SEO je rapidně měnící se služba. To, co fungovalo před pěti lety, a vlastně i před rokem, v současnosti funguje jinak. Proto se neustále přizpůsobujeme měnícím se výsledkům a provádíme další optimalizace tak, aby se stávající situace klienta neustále zlepšovala.

Z dlouhodobého hlediska se soustředíme zejména na off-page faktory a tvorbu kvalitního a trvalého odkazového profilu. Naše výsledky jsou vidět v pravidelných reportech.

Zpět na výpis článků Sdílet na FB