Nezapomeňte na právní ochranu výrobků – Jak na patent a průmyslový vzor

V rámci spolupráce se Shoptetem jsme narazili na zajímavé téma a požádali proto specialistku Evu Knirschovou, aby se vyjádřila k problematice ochrany výrobků, která se již dříve rozepsala na toto téma na Shoptet blogu.

Výrobci by měli svůj produkt právně ochránit. Proč? Aby ho nemohla zkopírovat konkurence. Důležité je vědět, že lze chránit jak technické řešení výrobku, tak jeho design. Pro obojí je potřeba splnit několik podmínek. Jak na to myslí česká legislativa?

Patent

Český právní systém umožňuje výrobcům ochránit funkčnost a design výrobku, případně i jeho název a označení původu. Funkčností se rozumí technická řešení výrobků, která chrání patenty a užitné vzory. Design výrobku, pokud splňuje podmínky, může být také chráněn. V českém právu k tomu můžeme využít institut známý jako průmyslový vzor. Takový výrobek by tedy neměly prodávat konkurenční e-shopy či si na něj dělat nárok jiní výrobci.

Jak na patent?

Patenty upravuje zákon č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích. Ten se detailně zabývá tím, co všechno musí technické řešení splňovat. Jde hlavně o splnění tří podmínek zároveň: vynález je nový, je výsledkem vynálezecké činnosti a je průmyslově využitelný. Navíc ale zákon mnoho takových řešení vylučuje – například pokud by se využití takového vynálezu příčilo veřejnému pořádku nebo dobrým mravům

Patent nemůže být udělen pro nové odrůdy rostlin, plemena zvířat ani na novou matematickou metodu, objev, vědeckou teorii, estetický výtvor, různé plány, pravidla, nebo výsledky duševní činnosti. Zákon vylučuje získání patentu i na počítačové programy, hry, obchodní činnosti a praktiky.

Podmínky pro získání patentu

  1. Novost. Vynález nesmí být před podáním přihlášky zpřístupněn veřejnosti

  2. Vynálezecká činnost. Situace, kdy pro odborníka takové nové řešení nevyplývá zřejmým způsobem ze stavu techniky.

  3. Průmyslová využitelnost. Výrobek je možné využívat v různých oblastech hospodářství.

Jak ochránit design výrobku?

Problematiku podoby výrobku upravuje zákon č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů (…), který průmyslový vzor charakterizuje jako vzhled výrobku nebo jeho části, spočívající zejména ve znacích linií, obrysů, barev, tvaru, struktury nebo materiálů výrobku samotného, nebo jeho zdobení. Pro ochranu designu výrobku je potřeba splnit dvě podmínky. Průmyslový vzor musí být nový a zároveň musí mít individuální povahu.

Pro podmínku novosti platí, že žádný stejný průmyslový vzor nebyl zveřejněn dřív nikde jinde ve světě (nejen v České republice). Nelze tedy přihlašovat vlastní vzor výrobku, který už jsme někde, třeba v zahraničí, viděli. V případě individuální povahy jde o to, že nelze zapsat takové průmyslové vzory, které jsou si příliš podobné a kupující by si dotyčné výrobky mohl snadno splést.
Naše kvalifikace a partnerství

Shoptet
Seznam.cz Collabim.cz Galérie realizátorov
Hi Promotion s.r.o. info@hipromotion.cz
+420 725 965 559
Ochrana osobních údajů | HiPromotion.cz © 2017 Všechna práva vyhrazena